Regulament "Dublu click pe educatie cu Groupe Renault"! 2017


I.   Inscrierea se face doar prin completarea formularului disponibil pe prima pagina a site-ului www.educlick.ro
Pentru programul "Dublu click pe educatie cu Groupe Renault!" 2017 formularul de candidatura va fi activ din data de 10 mai 2017 ora 13:00 pana pe 4 iunie 2017, ora 23:59.

II.   Se poate numi candidat orice structura nonprofit care prezinta o propunere de proiect care sustine educarea, integrarea si/sau formarea persoanelor defavorizate, prin acces la IT&C, calculatoarele urmand a fi destinate utilizarii directe de catre beneficiarii proiectului. 

Structurile eligibile pentru a intra în concurs sunt:

 • Organizatiile nonguvernamentale (asociatii, fundatii, federatii)
 • Institutii de invatamant de stat (scoli, licee, gradinite, facultati, universitati)
 • Muzee de stat
 • Biblioteci de stat
 • Institutii sociale

III.   Calendarul concursului

Lansarea apelului la propuneri de proiecte - 10 mai 2017, ora 13:00
Termen limita de depunere a candidaturilor – 4 iunie 2017, ora 23:59
Jurizarea proiectelor – 6 iunie 2017
Ceremonia de premiere si predarea echipamentelor IT - 14 iunie 2017

IV.  Conditiile de acordare      

 Pentru predarea echipamentelor IT catre laureati se va semna un contract de parteneriat cu Asociatia Ateliere Fara Frontiere. Obiectul contractului de parteneriat prin care se face donatia echipamentelor informatice il va constitui punerea in practica a proiectelor anuntate castigatoare. 

Anexele la contract vor fi procesul verbal de predare-primire si certificatul de garantie. 

Structurile castigatoare vor raporta la 6 luni de la predarea echipamentelor IT primele rezultate ale proiectului prin completarea chestionarului furnizat de catre Ateliere Fara Frontiere.

Laureatii sunt de acord sa asigure transportul echipamentelor informatice de la sediul Asociatiei Ateliere Fara Frontiere (Bucuresti) la sediul lor. 

Lista cu rezultatele apelului la propuneri de proiecte va fi publicata pe site-ul www.educlick.ro al Asociatiei Ateliere Fara Frontiere.  

Numarul total de calculatoare acordate unei structuri laureate va fi de maxim 15. 

V.   Selectia

Procesul de selectie
Selectia structurilor laureate este un proces desfasurat in doua etape:

1. Preselectia. Dupa incheierea perioadei de depunere, proiectele inscrise pana atunci vor intra intr-o preselectie organizata intern de catre angajatii Ateliere Fara Frontiere. Lista proiectelor ce urmeaza sa intre mai departe in jurizare, urmand a fi publicata pe site-ul www.educlick.ro.
Pentru a intra in etapa de  jurizare candidatii trebuie sa ideplineasca urmatoarele conditii: 

a) Sa completeze formularul online pana la data limita de inscriere;
b) Proiectul trebuie sa se incadrreze in domeniile eligibile mentionate;
c) Proiectul trebuie sa se adreseze unui public in dificultate;
d) Organizatiile care au avut proiecte casigatoare in cadrul programelor de donatie lansate de Asociatia Ateliere Fara Frontiere nu pot aplica cu acelasi proiect in cadrul programului "Dublu click pe educatie cu Groupe Renault!" 2017.
e) Structurile laureate care au beneficiat de mai mult de 3 ori de echipamente IT in ultimii 3 ani prin programele lansate de Asociatia Ateliere Fara Frontiere, nu vor fi considerate eligibile si vor fi descalificate; 
f) Nu sunt eligibile proiectele cu tente politice si/sau religioase.

2. Jurizarea. Proiectele ramase in urma preselectiei vor intra intr-o comisie de evaluare formata din reprezentanti ai Grupului Renault Romania, ai Asociatiei Ateliere Fara Frontiere, experti tehnici si reprezentanti din presa. Membrii juriului vor nota proiectele conform grilei de evaluare si vor aloca numarul de echipamente pentru fiecare proiect. Criteriile de evaluare sunt urmatoarele:

a) Relevanta
- Proiectul este relevant pentru obiectivul programului?;
b) Impact
- Exista un numar clar, semnificativ dar realist/ adaptat de beneficiari?
 - Beneficiarii fac parte din grupul tinta prioritar (persoane institutionalizate/cu dizabilitati/grupuri marginalizate /vulnerabile)?
c) Fezabilitate si sustenabilitate
- Activitatile proiectului sunt bine explicate/argumentate?
- Exista indicatori clari de sustenabilitate (resurse, capacitate financiar administrativa)?

VI.   Evaluarea proiectelor laureate

Conform regulamentului apelului la propuneri de proiecte, fiecare structura laureata are obligatia de a completa chestionarele de evaluare trimise de catre Asociatia Ateliere Fara Frontiere.

Evaluarea se va desfasura in 2 pasi:

1. Evaluarea scrisa
Un chestionar va fi trimis catre laureati la 6 luni de la primirea echipamentelor.

2. Vizite la structurile laureate:
Vor fi alese aleatoriu unul sau mai multe proiecte pentru a primi o vizita din partea Asociatiei Ateliere Fara Frontiere si partenerilor  Groupe Renault Romania.  

VII.   Echipamentele informatice
Ateliere Fara Frontiere doneaza echipamente informatice complete. Un echipament informatic cuprinde:

 • Unitate centrala - Procesor minim Dual Core la 1.8 GHz, memorie RAM 2 Gb, HDD minim 80 Gb;
 • Monitor LCD;
 • Tastatura si mouse;
 • Cabluri,
 • Sistem de operare Windows 10 si Microsoft Office pentru structurile eligibile;
 • Garantie hardware 6 luni (transportul pentru service va fi asigurat de laureat)

Date contact:
Mihaela Butnaru - Coordonator proiecte de solidaritate
Email: educlick@atelierefarafrontiere.ro / mihaela.butnaru@atelierefarafrontiere.ro
Tel: 0740.025.524