Regulament Dăm click pe România 2019

Ateliere Fără Frontiere își propune să faciliteze accesul la o educație modernă în comunitățile defavorizate din România prin recondiționarea calculatoarelor colectate din piață, implicând persoane vulnerabile aflate într-un proces de inserție pe piața muncii.

Programul Dăm click pe România! este răspunsul nostru la nevoile instituțiilor din țară de echipamente IT&C, pe care să le poată folosi pentru a-și derula programele de acces la educație, formare și integrare a propriilor beneficiari – persoane de toate vârstele care provin din comunități defavorizate, sau se confruntă cu alte vulnerabilități.

Programul se desfășoară anual, în două ediții.

Prin Ediția I din 2019 se vor dona 1000 de PC-uri complete.

I.   Înscrierea organizațiilor participante se face exclusiv prin completarea formularului online disponibil pe  www.educlick.ro/formular-inscriere-dam-click-pe-romania-2019
Pentru ediția I a programului "Dăm click pe România!" 2019 formularul de candidatura va fi activ din data de 15 mai 2019, până la dată de 09 iunie 2019, ora 23:59.

ÎI.   Se poate numi candidat orice unitate de învățământ de stat/structură nonprofit/ instituție socială care prezintă o propunere de proiect care susține educarea, integrarea și/sau formarea persoanelor din comunități defavorizate, prin acces la IT&C, calculatoarele urmând a fi destinate utilizării directe de către beneficiarii proiectului. 

Programul are că public țintă vizat în special copiii și tinerii, dar nu exclude proiecte destinate adulților sau vârstnicilor.

Orice structură poate candida cu un maxim de două proiecte diferite.

Structurile eligibile pentru a întră în concurs sunt:

·         Organizațiile nonguvernamentale (asociații, fundații, federații)

·         Instituții de învățământ de stat (școli, licee, grădinițe, facultăți, universități)

·         Muzee de stat

·         Biblioteci de stat

·         Instituții sociale

III.   Calendarul concursului

Lansarea apelului la propuneri de proiecte      - 15 mai 2019
Termen limita de depunere a candidaturilor     - 09 iunie 2019, ora 23:59
Jurizarea proiectelor                                          - 11-13 iunie 2019
Publicarea proiectelor castigatoare - 14 iunie
Predarea echipamentelor IT                              - iunie - septembrie 2019

IV.  Condițiile de acordare      

Lista cu rezultatele apelului la propuneri de proiecte va fi publicată pe site-ul www.educlick.ro al Asociației Ateliere Fără Frontiere.  

Candidatii pot solicita un numar FIX de 15 calculatoare, tip desktop.

Pentru predarea echipamentelor IT către laureați se va semna o convenție de parteneriat (+ anexe) cu Asociația Ateliere Fără Frontiere. Obiectul convenției de parteneriat prin care se face donația echipamentelor informatice îl va constitui punerea în practică a proiectelor anunțate câștigătoare. 

Livrarea echipamentelor IT câștigate prin acest proiect se va face prin ridicare personală de la sediul Ateliere Fără Frontiere din București.

Structurile câștigătoare vor raporta online la 6 luni de la predarea echipamentelor IT primele rezultate ale proiectului prin completarea chestionarului furnizat de către Ateliere Fără Frontiere.

V.   Selecția

Procesul de selecție
Selecția structurilor laureate este un proces desfășurat în două etape:

1.      Preselecția. După încheierea perioadei de depunere, proiectele înscrise până atunci vor întră într-o preselecție organizată intern de către angajații Ateliere Fără Frontiere.

Pentru a trece de preselecție, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

a) Să completeze formularul online până la dată limita de înscriere;
b) Proiectul trebuie să se încadreze în domeniile eligibile menționate;
c) Proiectul trebuie să se adreseze unui public în dificultate;
d) Organizațiile care au avut proiecte câștigătoare anterior în cadrul programelor de donație lansate de Asociația Ateliere Fără Frontiere nu pot aplică cu același proiect în cadrul programului „Dăm click pe România” 2019. Organizațiile pot aplică însă cu un proiect diferit.
e) Structurile laureate care au beneficiat de mai mult de 3 ori de echipamente IT în ultimii 3 ani prin programele Asociația Ateliere Fără Frontiere nu vor fi considerate eligibile și vor fi descalificate; 
f) Nu sunt eligibile proiectele cu tente politice și/sau religioase.

2. Jurizarea. Proiectele rămase în urmă preselecției vor întră într-o comisie de evaluare formată din reprezentanți ai partenerilor ediției, ai Asociației Ateliere Fără Frontiere, experți tehnici și reprezentanți din presă. Membrii juriului vor notă proiectele conform grilei de evaluare și vor alocă numărul de echipamente pentru fiecare proiect. Criteriile de evaluare sunt următoarele:

a) Relevanță 
- Proiectul este relevant pentru obiectivul programului?

b) Impact
- Există un număr clar, semnificativ dar realist/ adaptat de beneficiari?
 - Beneficiarii fac parte din grupul țintă prioritar (persoane instituționalizate/cu dizabilități/grupuri marginalizate/vulnerabile)?

c) Fezabilitate și sustenabilitate
- Activitățile proiectului sunt bine explicate/argumentate?
- Există indicatori clari de sustenabilitate (resurse, capacitate financiar administrativă)?

VI.   Evaluarea proiectelor laureate

Conform regulamentului apelului la propuneri de proiecte, fiecare structura laureată are obligația de a completă chestionarele de evaluare trimise de către Asociația Ateliere Fără Frontiere.

Evaluarea se va desfășura în 2 pași:

1. Evaluarea scrisă
Un chestionar  online va fi trimis către laureați la 6 luni de la primirea echipamentelor.

2. Vizite la structurile laureate:
Vor fi alese aleatoriu unul sau mai multe proiecte pentru a primi o vizită de monitorizare din partea Asociației Ateliere Fără Frontiere. 

VII.   Echipamentele informatice
Ateliere Fără Frontiere donează echipamente informatice complete. Un echipament informatic cuprinde:

·         Unitate centrală - Procesor minim Dual Core la 1.8 GHz, memorie RAM 2 Gb, HDD minim 80 Gb;

·         Monitor LCD;

·         Tastatură și mouse;

·         Cabluri,

·         Sistem de operare Windows 10 + Microsoft Office pentru ONG-uri;

·         Sistem de operare Windows 10 (fără Microsoft Office) pentru instituții de învățământ

·         Sistem de operare Linux pentru celelate instituții de stat

Garanție hardware pentru 6 luni (transportul pentru service va fi asigurat de beneficiar)

Contact:
Email: educlick@atelierefarafrontiere.ro

Tel: 0740.025.524