Strategia Naţională pentru Educaţie Parentală 2018 - 2025​​​​​​​

Asociația Ateliere Frontiere susține Strategia Naţională pentru Educaţie Parentală 2018 - 2025, care va intra în dezbatere publică până pe 10 iulie, motiv pentru care a semnat, alături de peste alte 73 de organizații neguvernamentale,  scrisoarea de susținere a strategiei, scrisoare adresată Prim Ministrului României.

Ateliere Fără Frontiere (AFF) derulează, de 10 ani, programe de solidaritate digitală adresate școlilor și organizațiilor neguvernamentale ce derulează proiecte educaționale, cu scopul de a sprijini educația. În  10 ani AFF a  donat 11.728 de calculatoare către 2.006 proiecte de educaţie şi formare, în sprijinul a peste 370.051 de beneficiari.

ai vointa ai putere.png

Sprijinim Strategia Națională pentru Educație Parentală 2018-2025  pentru că noi considerăm că educația este un vehicol care poate conduce la eliminarea excluziunii sociale și care poate determină schimbări pozitive în societate.

Strategia fost realizată de către un grup de experți, cu sprijinul și în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF România. Documentul este girat prin participarea specialiștilor din cadrul ministerelorcu responsabilități în domeniul educaţiei parentale:  Ministerul Educației Naţionale, Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), Ministerul Sănătății, autorități locale, Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Inspectorate Școlare județene, Primării.

FONPC și FCN au organizat consultări publice pe tematica strategiei în mai mult de 15 județe din țară, astfel încât mai mult de 1000 de profesioniști din domeniul educației, protecției sociale și sănătății și-au putut  exprima opinia și au putut face completări la documentul aflat în dezbatere. 

Nevoia de a iniția o Strategie Națională în domeniul educației parentale a reieșit, în mod evident, în urma unor demersuri consecvente ale Ministerului Educației Naționale și a altor parteneri sociali, cu o experiență relevantă în domeniu. O astfel de Strategie va crea un cadru de acțiune coerent, pe care se vor baza viitoarele programe și servicii pentru copil și familie. Scopul Strategiei este de a-i asigura fiecărui copil un mediu familial adecvat, pentru a-şi atinge potențialul maxim de dezvoltare şi pentru a deveni un adult responsabil.

Principiile după care ”Strategia Națională de Educație Parentală 2018-2025” se ghidează, sunt cele care guvernează Drepturile Omului, respectând toate Convențiile pe care România le-a semnat și ratificat, precum și legislația în vigoare.